Niezbędnik podatnika

Składki ZUS

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
obowiązujące w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku
 

Rodzaj konta

Kwota

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego

Konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

696,47 zł

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym

Konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

754,67 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

279,41 zł

Fundusz Pracy

Konto:73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

58,20 zł

 

Składki na ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą
obowiązujące w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku –
NOWE FIRMY
 

Rodzaj konta

Kwota

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego

Konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

153,93 zł

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym

Konto:83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

166,79 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

Konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

270,40 zł

 

Historyczne składki ZUS można znaleźć na stronie http://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm

 

Ważne terminy:
 

10-ty każdego miesiąca – ZUS za firmę jednoosobową

15-ty każdego miesiąca – ZUS za firmy z pracownikami

20-ty każdego miesiąca – podatek dochodowy PIT-5, PIT-5L, podatek ryczałtowy PPE, podatek za pracowników PIT-4, podatek od osób prawnych CIT-8

25-ty każdego miesiąca – podatek od towarów i usług - VAT-7

 

Numery kont – Urzędy Skarbowe
 

I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 77

VAT   43 1010 1078 0000 2622 2200 0000

PIT     90 1010 1078 0000 2622 2300 0000

II Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 20B

VAT  89 1010 1078 0050 6322 2200 0000

PIT    39 1010 1078 0050 6322 2300 0000

III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, ul. T. Rejtana 5

VAT   56 1010 1078 0060 5722 2200 0000

PIT     06 1010 1078 0060 5722 2300 0000

Dane dotyczące pozostałych urzędów skarbowych można znaleźć na stronie:
 http://msp.money.pl/znajdz_adres/urzedy_skarbowe/ 
 http://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm


 KALKULATORY

Kalkulator płac (umowy o pracę) - http://www.infor.pl/kalkulatory/wynagrodzenia.html

Kalkulator umów zleceń - http://www.infor.pl/kalkulatory/zlecenia.html

Kalkulator odsetek od zaległości budżetowych - http://www.infor.pl/kalkulatory/odsetki_od_zaleglosci.html

Kalkulator kwoty VAT - http://www.infor.pl/kalkulatory/vat.html