Oferta

 

1.      KSIĘGI HANDLOWE

2.      KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.      EWIDENCJA PRZYCHODÓW – RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

4.      KARTA PODATKOWA

5.      DODATKOWE EWIDENCJE:

         - rejestry VAT – sprzedaży i zakupu

         - ewidencja środków trwałych

         - ewidencja wyposażenia

6.      KADRY I PŁACE

        - sporządzanie list płac,

        - sporządzanie umów oraz aneksów,

        - zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń,

        - przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)

        - przesyłanie deklaracji do jednostek terenowych ZUS i US.

        - możliwość prowadzenia teczek osobowych

7.      ROZLICZENIA ROCZNE

8.      ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE – VZM-1

 


Cennik

W naszym biurze nie stosuje sztywnego cennika świadczonych usług.Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od wielu czynników mających wpływ na stopień  pracochłonności m.in.:


  1. rodzaju i branży prowadzonej działalności,
  2. formy prawnej przedsiębiorstwa,
  3. rodzaju ewidencji księgowej,
  4. liczby dokumentów księgowanych w miesiącu,
  5. liczby zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców,
  6. zakresu usług, jaki zleci nam klient.